RENGINIAI

Mokslo metų eigoje mokiniai yra ruošiami koncertinei veiklai. Mokslo metų pusmečio pabaigoje tėveliai pakviečiami į atviras pamokas, kalėdinį rečitalį ir baigiamąjį mokinių koncertą.
Pastebime, kad ruošimasis ir dalyvavimas koncertinėje veikloje vaikams suteikia ne tik džiugesio, bet ir lavina kūrybiškumą, artistiškumą bei leidžia saugioje aplinkoje įveikti scenos ir kitas baimes.

KALĖDINIS REČITALIS

Kasmetinė Vilniaus šiuolaikinio baleto mokyklos bendruomenės šventė. Renginys skirtas jauniesiems baleto artistams jų tėvams ir draugams.

ATVIROS PAMOKOS

Kiekvieno mokslo metų pusmečio pabaigoje tėveliai yra pakviečiami į atviras šiuolaikinio baleto pamokas.

MOKINIŲ KONCERTAS

Mokslų metu pabaigoje organizuojamas mokinių koncertas. Renginio metu vaikams įteikiami diplomai, kartu pasidžiaugiame ir išlydime sėkmingus mokslo metus bei išeinama atostogauti.

KONCERTINĖ VEIKLA

Mokslo metų eigoje mokiniai dalyvauja įvairiuose pasirodymuose, šokių konkursuose, festivaliuose. Koncertinė veikla suteikia šokėjams kūrybiškumo, artistiškumo, savarankiškumo ir bendruomeniškumo.