Žaidžiame baletą

3 - 4 m. vaikams

Šokėjai yra ugdomi, atsižvelgiant į skirtingus fizinius ypatumus bei asmenines savybes. Mokykloje siekiama kiekvienam sudaryti sąlygas augti ir mokytis pagal jo galimybes ir ritmą. Tad, mokiniai nevertinami pažymiais, nelyginami vieni su kitais, nes svarbu individuali pažanga.

Kuriama aplinka, kuri neskatintų prisitaikymo, kurioje kiekvienas būtų mylimas ir gerbiamas toks, koks yra. Mokyklos bendruomenėje skatiname pagarbą sau, kitiems bei supančiam pasauliui, savo praeičiai ir ateičiai.

Kad kiekvienas vaikas užaugtų harmoninga asmenybė, mokytojai, šalia choreografinio lavinimo, ypač daug dėmesio skiria socialiniams įgūdžiams ir psichologinės gerovės puoselėjimui. Ugdyme derinami įvairūs metodai, atliepiantys  fizinius, emocinius ir protinius poreikius.  

Siekiame neapsiriboti vien šokio technikos mokymu, bet ir ugdyti laisvas, drąsias, kuriančias bei mylinčias šokį asmenybes.