Susipažinkime

2017 m. iš didelės meilės šokiui ir vaikams pradėjo kurtis Vilniaus šiuolaikinio baleto mokykla. Čia siekiame neapsiriboti vien šokių technikos mokymu, bet ir ugdyti laisvas, drąsias, kuriančias bei mylinčias šokį asmenybes. Tad šokio pamokose šalia choreografinio ugdymo didelį dėmesį skiriame vaikų emocinių ir socialinių kompetencijų ugdymuisi.

Mokykloje mokosi vaikai nuo 3 metų šiuolaikinio baleto pradmenų. Pamokų metu derinama tiek laiko patikrinta Vaganovos baleto sistema, tiek progresyvaus baleto sistema. Mokymosi programą sudaro: Žaidžiame baletą programa (3-4 m. vaikams), Parengiamoji klasė (5-6 m. vaikams) ir 1-4 pradinio choreografinio ugdymo klasės bei 5-7 pagrindinio choreografinio ugdymo klasės. Šiuolaikinio baleto pamokose integruota gimnastikos, ritmikos, aktoriaus meistriškumo, improvizacijos ir kūno formavimo pamokos. Vyresniųjų klasių mokiniai šalia šiuolaikinio baleto pamokų renkasi šokėjo fizinio pasirengimo, teatro ir scenos judesio, progresyvaus baleto technikos, šiuolaikinio šokio, choreografijos-kūrybinių darbų ir puantų technikos pamokas.

Šalia pagrindinės mokymosi programos, moksleiviai aktyviai dalyvauja koncertinėje ir konkursinėje veikloje.

Misija

Ugdyti individualias, kūrybiškas, savimi pasitikinčias asmenybes. Mokytojai, šalia choreografinio lavinimo, ypač daug dėmesio skiria socialiniams įgūdžiams ir psichologinės gerovės puoselėjimui. Ugdyme derinami ugdymo metodai, atliepiantys fizinius, emocinius ir protinius jauno šokėjo poreikius.

Vizija

Bendradarbiaujant jaunajam šokėjui, jo tėveliams ir mokytojams tarpusavyje, pasitelkiami šiuolaikinio ugdymo principai ir sukuriamos tinkamos sąlygos jaunajam šokėjui ugdytis, tobulėti ir siekti aukštų rezultatų, kaip asmenybė, šokėjas, kūrėjas ir atlikėjas.

VILNIAUS ŠIUOLAIKINIO BALETO MOKYKLA

Apie VŠBM mokyklos veiklą pasakoja mokinės, mokytoja ir vadovė

Mūsų bendruomenė

Siekiame bendradarbiauti tarpusavyje, sprendžiant iškilusius sunkumus ar pasidžiaugiant mažesniais ar didesniais laimėjimais. Tad jaunasis šokėjas, jo tėveliai ir mokytojai yra neatsiejami vienas be kito, siekiant sukurti šiltą, skatinančią aplinką augti ir tobulėti individualiai ir bendruomeniškai.

Viktorija Kirilovaitė

Direktorė

Viktorija Prišmontaitė

Meno vadovė

Monika Urbonaitė

Administratorė

Emilija Ugnė Grušaitė

Teatro mokytoja

Gabrielė Ragauskaitė

Šiuolaikinio baleto mokytoja

Ana Miačina

Šiuolaikinio baleto mokytoja

Erika Račinskaitė

Šiuolaikinio baleto mokytoja

Martyna Grinevskė

Šiuolaikinio baleto mokytoja