Erika Račinskaitė

„Svarbu, kad šokėjas augtų kaip kūrybiška, laisva, žingeidi ir motyvuota asmenybė, gerai jaustųsi tarp bendraamžių, įgytų naujų žinių ir patirties. Siekiu, kad šokėjas būtų ne tik puikus atlikėjas ar jaunasis kūrėjas, tačiau ir nuoširdus žmogus.“

Šokio pedagogė, choreografė, šokėja

PAMOKOS

  • Žaidžiame baletą (2019-2020 m.)

  • 1 klasė (2016-2017 m.)

  • 2 klasė (2013-2014 m.)

  • Šiuolaikinis šokis (pasirenkamasis dalykas)

ERIKA RAČINSKAITĖ

NUOLATOS AUGANTI IR IEŠKANTI

KVALIFIKACIJA

· Vilniaus kolegija, šokio pedagogika, bakalauro studijos. (2020-2023)

· Švenčionių Juliaus Siniaus meno mokykla, choreografijos specialybė. (2008-2020)

KVALIFIKACIJOS KĖLIMAS

· 2022m. „Bendravimas ir bendradarbiavimas su vaikais mokykloje: vaikų auklėjimas ir ugdymas su meile ir logika“. Vilnius, Lietuva. Nr. 49731.

· 2022m. „Kaip padėti vaikams mokytis? Veikiantys metodai.“. Vilnius, Lietuva. Nr. 50264.

· 2022m. „Kaip auginti vaiko motyvaciją?“. Vilnius, Lietuva. Nr. 50744.

· 2022m. „Mokinio sėkmė - mokytojo sėkmė“. Vilnius, Lietuva. Nr. 59272.

· 2022m. „Kaip padėti mokytojui „parduoti“ pamoką moksleiviui?“. Vilnius, Lietuva. Nr. 34771.

· 2022m. Lietuvos nacionalinis kultūros centras, „dalyvavo 2022 m. respublikiniuose choreografų kvalifikacijos tobulinimo kursuose ir išklausė 30 akademinių valandų paskaitų bei pratybų kursą“. Birštonas, Lietuva. Nr.20310.

· 2021m. „Apie vaikų pyktį“. Vilnius, Lietuva. Nr. 30398.

· 2021m. "Pažangą skatinantis vertinimas ugdant". Vilnius, Lietuva. Nr. TSC-17227

· 2021m. „Mokytojo ir mokinio ryšys: pažinti, suprasti, sutarti“. Vilnius, Lietuva. Nr. 30476.

· 2021m. „Hibridinio ugdymo priemonės – roboto „Swivl“ – naudojimas hibridinėms ir nuotolinėms pamokoms“. Panevėžys, Lietuva. Nr. Ž-147.

· 2021m. Sveikatos žinių ir įgūdžių atestavimo pažymėjimas – „Privalomąją higienos įgūdžių mokymo specialiąją programą“. Nr. IH09728.

· 2021m. Sveikatos žinių ir įgūdžių atestavimo pažymėjimas - „Privalomojo pirmosios pagalbos mokymo pagrindinę programą“. Nr. IPP14190.

· 2016m. „GODOS: šokio teatrų koprodukcija ir jos sklaida Lietuvos ir Norvegijos regionuose“. Švenčionys, Lietuva. Sertifikatas.

PASIEKIMAI

· 2019m. „LET‘S GO DANCE“ – 1 vieta (solo).

· 2019m. „SHOCK“ – 2 vieta (solo).

· 2019m. „LITHUANIA SHOW DANCE CHAMPIONSHIP“ –2 vieta (solo), 3 vieta (duetas).

· 2018m. „DANCE BOX“ – GRAND PRIX (solo).

· 2017m. „DANCE BOX“ – GRAND PRIX (solo).

· 2017m. „LITHUANIA SHOW DANCE CHAMPIONSHIP“ – 5 vieta (solo).

· 2015m. „ALLEGRO“ – 1 vieta (solo).

· 2015m. V Respublikinis festivalis – konkursas „Mamai“ – 1 vieta (solo).

· ir kt.

KVALIFIKACIJOS KĖLIMAS

· 2023m. „MISIJA – ĮTRAUKUSIS UGDYMAS 2023“. Ugdymo meistrai. Nr. qjoilx1o7r

· 2023m. „10 būdų, kaip efektyviai valdyti klasę, nenaudojant baudimo“. Vilnius, Lietuva. Nr. 42658.

· 2023m. „Įtraukusis ugdymas mokyklose: kaip pasirengti?“. Vilnius, Lietuva. Nr. 40535.

· 2022m. „Kaip padėti mokytojui „parduoti“ pamoką moksleiviui?“. Vilnius, Lietuva.

· 2022m. „Efektyvūs mokymo metodai. (Akredituota programa „Ugdymo įvairovė švietimo įstaigose“. Nr. (1.32.) V10 – 22446.

· 2022m. „Elgesio sutrikimų turintis (EST) mokinys mano klasėje – KAIP SIEKTI PAŽANGOS?“. Vilnius, Lietuva. Nr. 49413.

· 2022m. „Hiperaktyvus vaikas. Pagalbos būdai ir elgesio korekcijos metodai“. Vilnius, Lietuva. Nr. 49607.

· 2022m. „Švietimo ir mokymosi pagalbos mokymosi sunkumų turinčiam mokiniui teikimas mokykloje“. Vilnius, Lietuva. Nr. 49706.