Mokymo programos

Vilniaus šiuolaikinio baleto mokyklos mokymosi programos remiasi Vaganovos ir progresyvaus baleto mokymo metodikomis. Pradinio ir pagrindinio mokymo programoms yra suteiktas formalųjį švietimą papildančio ugdymo statusas. Baigus pagrindinio choreografinio ugdymo programą, suteikiamas akredituotas Švietimo, mokslo ir sporto ministerijos patvirtintas mokyklos baigimo pažymėjimas.

ŽAIDŽIAME BALETĄ PROGRAMA

3-4 m. vaikams skirtos žaismingos šokių pamokos, paremtos baleto, meninės gimnastikos judesiais, ritmikos pratimais ir judesio žaidimais. Tėveliai renkasi, tarp lankymo 1 arba 2 kartus per savaitę. Vaikai mokinasi lankstumo, stiprina vidinius ir išorinius raumenis, ugdo taisyklingą laikyseną ir stovėseną, susipažįsta su pirmosiomis baleto pozicijomis bei šuoliukais, pažįsta save ir kitą. 

PARENGIAMOJO CHOREOGRAFINIO UGDYMO PROGRAMA

Vienerių metų trukmės mokymo programa skirta pasirengti pradiniam arba pagrindiniam choreografiniam ugdymui. Sudaromos 5-6 m. vaikų grupės, skirtos susipažinti su šokio pagrindais bei pasirengti pradiniam choreografiniam ugdymui. Taip pat sudaromos 10-12 m. vaikų grupės, skirtos pagilinti šokio pagrindus, įgyti baleto pradmenis bei pasirengti pagrindiniam choreografiniam ugdymui. 

 • Šiuolaikinio baleto technikos pamoka 2 pam./sav.

PRADINIO CHOREOGRAFINIO UGDYMO PROGRAMA

1-3 klasių mokiniai šalia šiuolaikinio baleto pamokų kiekvienais metais privalomai pasirenka vieną iš choreografinį ugdymą praplėčiančių pamokų: šiuolaikinio šokio pamokas, gimnastikos pamokas, šokėjo fizinio pasirengimo pamokas arba progresyvaus baleto pamokas. Pasirenkamosios pamokos papildo ir palengvina šiuolaikinio baleto programą bei suteikia daugiau galimybių atsiskleisti šokėjo fizinėms ir emocinėms galimybėms. 3 metų trukmės pradinio ugdymo šokio programa, kurią baigus mokslus tęsiama pagrindinio ugdymo programoje. 

I-os klasės programa 3 pam./sav.:

 • Šiuolaikinio baleto technikos pamokos 2 pam./sav.

 • Pasirenkamoji pamoka 1 pam./sav.

II-os klasės programa 3 pam./sav.:

 • Šiuolaikinio baleto technikos pamokos 2 pam./sav.

 • Pasirenkamoji pamoka 1 pam./sav.

III-os klasės programa 3 pam./sav.:

 • Šiuolaikinio baleto technikos pamokos 2 pam./sav.

 • Pasirenkamoji pamoka 1 pam./sav.

PAGRINDINIO CHOREOGRAFINIO UGDYMO PROGRAMA

4 metų trukmės šokio programa, kurią baigus, suteikiamas akredituotas Švietimo, mokslo ir sporto ministerijos patvirtintas mokyklos baigimo pažymėjimas.

IV-os klasės programa 4 pam./sav.:

 • Klasikinio šokio technikos pamokos 2 pam./sav.

 • Šiuolaikinio šokio technikos pamokos 1 pam./sav.

 • Gimnastika 1 pam./sav.

 • Šiuolaikinio baleto choreografija

 • Savarankiški tempimo pratimai

V-os programa 4 pam./sav.:

 • Klasikinio šokio technikos pamokos 2 pam./sav.

 • Šiuolaikinio šokio technikos pamokos 1 pam./sav. (rekomenduojama)

 • Gimnastika 1 pam./sav.

 • Puantų technikos pamokos 1 pam./sav.

 • Šiuolaikinio baleto choreografija

 • Savarankiški tempimo pratimai

VI-os klasės programa 5 pam./sav.:

 • Klasikinio šokio technikos pamokos 2 pam./sav.

 • Šiuolaikinio šokio technikos pamokos 1 pam./sav.

 • Gimnastika 1 pam./sav.

 • Puantų technikos pamokos 1 pam./sav.

 • Šiuolaikinio baleto choreografija

 • Kineziterapija

 • Savarankiški tempimo pratimai

VII-os klasės programa 5 pam./sav.:

 • Klasikinio šokio technikos pamokos 2 pam./sav.

 • Šiuolaikinio šokio technikos pamokos 1 pam./sav.

 • Puantų technikos pamokos 1 pam./sav.

 • Choreografija-kūrybiniai darbai 1 pam./sav.

 • Šiuolaikinio baleto choreografija

 • Kineziterapija

 • Savarankiški tempimo pratimai