Viktorija Prišmontaitė

„Vaiko smalsumas ir noras domėtis šokiu – vienas iš ypatingų šokio mokytojo pasiekimų. Tuomet iki pergalės lieka tik keli žingsniai – vaiko kūrybiškumas, atvirumas, o svarbiausia – stiprus ryšys su mokytoju. Tai mano svarbi ir nuolat mane lydinti taisyklė pamokose. Tam pasiekti, pasikliauju savo asmenybės galia – nuoširdumu ir meile kiekvienam vaikui“

Meno vadovė

PAMOKOS

 • Žaidžiame baletą (2018-2020 m.)

 • 0 klasė (2017-2018 m.)

 • 1 klasė (2016-2017 m.)

 • 4 klasė (2013-2014 m.)

 • 5 klasė (2012-2013 m.)

 • Puantų technika (pasirenkamasis dalykas)

VIKTORIJA PRIŠMONTAITĖ

MYLINTI SAVO DARBĄ

KVALIFIKACIJA

 • Vilniaus universitetas, edukologija (šaka – švietimo politika ir administravimas), magistro studijos. (2020-2022 m.);

 • Vytauto didžiojo universiteto švietimo akademija, šokio pedagogika, bakalauro studijos (2016-2020 m.);

 • Plungės kultūros centras, choreografijos skyrius (2004-2016 m.).

KVALIFIKACIJOS KĖLIMAS

 • 2023 m. „Sporto psichologo pagalba šiuolaikiniam treneriui“. Klaipėda, Lietuva. Nr. 725092

 • 2023 m. „Skausmas ir lėtinės traumos vaikų ir paauglių sporte“. Vilnius, Lietuva. Nr. 725011

 • 2022 m. „Darnaus vystymo švietimas“. Vilnius, Lietuva. Nr. 43214

 • 2021 m. seminarų ciklas ,,Augu tam, kad auginčiau kitą". Vilnius, Lietuva. Nr. 38

 • 2021m. „Mokytojo ir mokinio ryšys: pažinti, suprasti, sutarti“. Vilnius, Lietuva. Nr. 30502

 • 2019 m. Pedagoginių ir psichologinių žinių kursas. Vilnius, Lietuva. Nr. 13455

 • 2017 m. tarptautine konferencija „Šokio – judesio terapija – efektyvus vidinis fizinės ir psichinės sveikatos resursas“. Vilnius, Lietuva.

 • 2016 m. Tarptautinė mokslinė metodinė konferencija „Šokio ugdymo tendencijos ir perspektyvos“. Vilnius, Lietuva.

 • 2016 m. Sveikatos žinių ir įgūdžių atestavimo pažymėjimas – „Privalomąją higienos įgūdžių mokymo specialiąją programą“.

 • 2016 m. Sveikatos žinių ir įgūdžių atestavimo pažymėjimas - „Privalomojo pirmosios pagalbos mokymo pagrindinę programą“.

PASIEKIMAI

 • 2015 m. „ALLEGRO“ – 1 vieta

 • 2015 m. „Ant stogo“ – 1 vieta

 • 2013 m. „CODA“ – 3 vieta

 • 2012 m. „ALLEGRO“ – 1 vieta

 • 2012 m. „Šokio ritmu“ – 1 vieta

 • 2011 m. „Norim kilt“ – 2 vieta

 • 2010 m. „Ant bangos“ – 1 vieta

 • Ir kt.